પ્રેમ એટલે…💓

 પ્રેમ એટલે

મુખ માંથી શબ્દો પેહલા આંખ માંથી આંસુ નું નીકળવું

પ્રેમ એટલે

તારી શેરી માં મારા પગો નું ધીમું ચાલવું

પ્રેમ એટલે

તુજ માં ઈશ્વર જોવાની લાગણી,

ને હરપળ ઈશ્વર પાસે તારી જ માંગણી

પ્રેમ એટલે

રાતે આંખો બંધ થતા જ સ્વપ્ન માં તારું આવવું

પ્રેમ એટલે

કક્કો બારખડી ના કોઈ પણ combination થી પણ ના સમજાવી શકાય એવી લાગણી

પ્રેમ એટલે

કોઈની યાદ માં રાતે ઝબકી ને જાગી જવું

પ્રેમ એટલે

તુજ વિશે લખતા,મારુ ક્યાંક ખોવાઈ જવું

પ્રેમ એટલે

પ્રેમ ની વ્યાખ્યા કરતા તારું નામ લખાઈ જવું

પ્રેમ એટલે

એનું નામ સાંભળતા

મગજ નું હેંગ થઇ જવું

 પ્રેમ એટલે

તને મળવા માટે,ઝડપ થી કામ પૂરું કરવાની ઉતાવળ

પ્રેમ એટલે

તારું નામ લખતા આખા દિવસ નો થાક ઉતરી જવો

પ્રેમ એટલે

સવારે જાગતા ની સાથે એવુ લાગવુ કે … એ મારા સાથે જ છે  .

પ્રેમ એટલે

ઝરમર વરસાદ માં તારા સાથ ની ઈચ્છા

 પ્રેમ એટલે

આખો દિવસ તારા મેસેજ ની રાહ જોવી

અઢી અક્ષરો માં

લાગણીઓનો મહાસાગર

એ પ્રેમ

 પ્રેમ એટલે

તે સ્પર્શેલી વસ્તુ ને મેં કરેલો વહાલ

પ્રેમ એટલે

રોજ તારું આમ પાછું વળી ને મને જોવું

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s